تاکومتر تماسی و لیزری

2,917,200 تومان

1 عدد در انبار

توضیحات

کد سفارش : ۹۲۳۶C

این دستگاه، بعنوان یک دورسنج ترکیبی پوشش دهنده هردو عملکرد دورسنجی تماسی و لیزری (غیرتماسی) می باشد. همچنین علاوه بر سنجش سرعت دورانی، سنجش سرعت خطی و همچنین مسافت طی شده نیز امکانپذیر است. دقت دستگاه جهت بسیاری از کاربردها مناسب است و فیتینگهای مورد نیاز به همراه دستگاه ارائه می شوند.