تعاریف و اصطلاحات الکتریکی (Definitions and Electrical Expressions)

۱ـ ضمن تعریف اجسام هادی چند نمونه از آنها را نام ببرید.
?اجسامی که جریان الکتریسیته را با مقاومت کم یا بدون مقاومت از خود عبور می‌دهند هادی گویند مانند طلا، نقره، مس، آلومینیوم، آهن، روی، ذغال و آب معمولی.

۲ـ ضمن تعریف اجسام عایق چند نمونه از آنها را نام ببرید.
?اجسامی هستند که در مقابل عبور جریان، مقاومت زیادی نشان داده و مانع عبور آن می‌گردند مانند کاغذ، شیشه، میکا، چینی، لاستیک، هوا و آب مقطر.

۳ـ اختلاف پتانسیل یا ولتاژ را شرح داده و نام واحد آن چیست؟
?اختلاف پتانسیل عبارت از کمیتی است که باعث جاری شدن جریان در یک مدار بسته می‌شود و واحد آن ولت می‌باشد.

۴ـ منابع تولید ولتاژ را نام ببرید.
?منابع تولید آن عبارتند از پیل‌ها یا باتری‌ها و ژنراتورها.

۵ـ دستگاه اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل چه نام دارد و نحوه اتصال آن برای سنجش چگونه است؟
? اختلاف پتانسیل دو نقطه را با وسیله‌ای به نام ولتمتر اندازه می‌گیرند. برای سنجش آن کافی است که ولتمتر با منبع ولتاژ موازی بسته شود.

۶ـ جریان را تعریف نمایید و واحد آن چه نام دارد؟
?نسبت تغییرات بار الکتریکی به زمان را جریان می‌گویند و واحد آن آمپر نام دارد.

۷ـ دستگاه اندازه‌گیری جریان چه نام دارد و نحوه اتصال آن برای سنجش چگونه است؟
?دستگاه اندازه‌گیری جریان، آمپرمتر نام دارد و به صورت سری در مدار نصب می‌شود.

۸ـ واحد کار الکتریکی و واحد توان ظاهری چیست؟
?واحد کار الکتریکی وات ثانیه بوده و واحد توان ظاهری ولت آمپر (VA) یا کیلو ولت آمپر یا مگاولت آمپر می‌باشد.

۹ـ یک مگاوات چند وات و یک کیلو ولت چند ولت است؟
?یک مگا وات (MW) برابر یک میلیون وات و یک کیلوولت (KV) برابر ۱۰۰۰ ولت است.

۱۰ـ رابطه قدرت اکتیو و راکتیو چیست؟
?رابطه قدرت اکتیو و راکتیو برابر است با :
P=S.cosφ=√۳UI cosφ (W) (قدرت اکتیو)
Q=S.sinφ=√۳UI sinφ (VAR) (قدرت راکتیو)
S =√۳UI (VA) (قدرت ظاهری)

۱۱ـ برقدار کردن و جریان دادن را تعریف کنید.
?تحت ولتاژ قرار دادن هر دستگاه را برقدار کردن می‌نامند و بارگیری از تجهیزات برقدار را جریان دادن می‌گویند.

۱۲ـ منظور از COSφ که در شبکه گفته می‌شود چیست؟
?می‌دانیم که در شبکه‌های توزیع، قدرت مصرفی توسط مصرف کنندگان دارای دو مؤلفه اکتیو یا قدرت واته و راکتیو یا قدرت دواته می‌باشد. این دو قدرت با هم ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند و از جمع برداری این دو قدرت، مؤلفه قدرت ظاهری شبکه به دست می‌آید. زاویه بین قدرت ظاهری و قدرت اکتیو را می‌نامند و کسینوس این زاویه را ضریب توان گویند .

۱۳ـ سلف چیست و واحد اندازه‌گیری آن کدام است؟ نمونه‌ای از آن را نام ببرید.
?یک سیم پیچ سلف نام دارد که می‌تواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره نماید و ولتاژ القاء شده در سلف، با آهنگ تغییرات جریان نسبت به زمان متناسب استe=L(di/dt) . سلف را با نماد L نمایش داده و واحد اندازه‌گیری آن هانری می‌باشد. مقدار L به تعداد دور سیم‌پیچ و جنس هسته آن (مثلاً هوا یا آهن) بستگی دارد. سلف را برای مقاصد مختلف به صورت سری یا موازی در شبکه قرار می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان به بوبین قطع و وصل بریکرها و یا راکتورها در پست‌های فشار قوی اشاره نمود.

۱۴ـ فیدرهای اولویت‌دار را تعریف نمایید.
?فیدرهای اولویت‌دار آن دسته از فیدرهایی هستند که مناطق خاص و حساسی از شبکه برق را تغذیه نموده و در صورت نیاز به خاموشی در مدت زمان معینی، از اولویت عدم قطع برق، برخوردار هستند.

۱۵ـ به چه علت تجهیزات فشار قوی را موقع تعمیرات بایستی زمین نمود؟
?تجهیزات بی‌برق در مجاورت تجهیزات برقدار تشکیل یک خازن می‌دند. بدین شکل که تجهیزات بی‌برق یکی از جوشن‌های خازن، تجهیزات برقدار جوشن دیگر و هوا، عایق بین دو جوشن محسوب می‌گردد که مجموعاً تشکیل خازن می‌دهند، لذا روی تجهیزات بی‌برق بار الکتریکی جمع گردیده و اگر انسان با آن تماس پیدا کند بارهای الکتریکی از طریق بدن فرد به زمین منتقل می‌گردد.
این یعنی عبور جریان از بدن انسان که می‌تواند با توجه به سطح ولتاژ و فاصله تجهیزات بسیار خطرناک باشد. لذا قبل از تماس افراد با تجهیزات بی‌برق، حتماً باید این تجهیزات مطابق دستورالعمل مربوطه زمین گردد.

۱۶ـ وضعیت جریان و ولتاژ نسبت به هم در بارهای خازنی، سلفی و اهمی چگونه است؟
?در بارهای خازنی خالص جریان ۹۰ درجه نسبت به ولتاژ جلوتر است. در بارهای سلفی خالص جریان نسبت به ولتاژ ۹۰ درجه عقب‌تر است. در بارهای اهمی خالص جریان و ولتاژ هم فاز هستند. با توجه به عناصر بکار رفته در شبکه معمولاً هر سه این بارها توأماً وجود دارند، که امپدانس معادل وضعیت جریان نسبت به ولتاژ را تعیین می‌نماید.

الکتروپایاصنعت

آدرس:
خراسان رضوی
مشهد-خیابان سنائی – نبش سنائی ۱۶
تلفن:
۰۵۱-۳۷۲۷۵۲۰۵
۷۲۷۷۵۵۷ ۰۹۳۹
ایمیل:
info@EPayaSanat.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.